Vài nét về Hương Hãi

DSCF0602

Thích Thông Trí, Thich Thong Tri, Hương Hãi, Huong Hai, zen, meditation center, Thiền, thiền lâm, thien lam, thiền tự, thien tu

DSCF0530