Vài nét về Hương Hải

DSCF0602

Thích Thông Trí, Thich Thong Tri, Hương Hãi, Huong Hai, zen, meditation center, Thiền, thiền lâm, thien lam, thiền tự, thien tu


DSCF0530