Sinh Hoạt

MonthWeekDay
February 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
January 31, 2016 February 1, 2016 February 2, 2016 February 3, 2016 February 4, 2016 February 5, 2016 February 6, 2016

Category: Đại LễPháp đàm và thiền trà cuối năm

Pháp đàm và thiền trà cuối năm
February 7, 2016

Category: Đại LễKhóa tu thiền và đón Giao Thừa 2016

Khóa tu thiền và đón Giao Thừa 2016
February 8, 2016 February 9, 2016 February 10, 2016 February 11, 2016 February 12, 2016 February 13, 2016
February 14, 2016 February 15, 2016 February 16, 2016 February 17, 2016 February 18, 2016 February 19, 2016 February 20, 2016
February 21, 2016 February 22, 2016 February 23, 2016 February 24, 2016 February 25, 2016 February 26, 2016 February 27, 2016
February 28, 2016 February 29, 2016 March 1, 2016 March 2, 2016 March 3, 2016 March 4, 2016 March 5, 2016